onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - algemeen

Adviesbureau vrije tijd, recreatie en toerisme
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is een adviesbureau op het gebied van vrije tijd, toerisme en recreatie. We richten ons op beleidsvraagstukken voor overheden en marktonderzoek voor het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. Onze diensten ondersteunen ondernemers, beleidsmakers en branche-organisaties. We helpen met het creëren van een ideaal vrijetijdslandschap en een groeiende vrijetijdseconomie, met deze diensten en producten:

  • Beleidsnota, -visie en beleidsadvies recreatie en toerisme;
  • Vraaggericht bedrijfsadvies voor verblijfsrecreatie, dagrecreatie, leisure, horeca, cultuur, sauna & wellness;
  • Vraaggericht gebiedsaudit natuurbeleving, erfgoed, centrumbeleving, recreatiegebieden;
  • Behoeftenstudie wandelen en fietsen;
  • Economische analyses, de waarde van vrije tijd;
  • Haalbaarheidsonderzoek en marktonderzoek;
  • Gebiedspromotie en marketing;
  • Bedrijfsaudit ‘buitenlandse gast’
  • Trendrapporten en monitoring;
  • Gastonderzoek en gasttevredenheid (enquêtes)

Waarom Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd?
Enthousiast, betrokken en deskundig, dat is wat we terugkrijgen van onze opdrachtgevers. Voor ons advies doen we gedegen onderzoek. We zetten onze recreatieve bril op en kruipen in de huid van de recreant of toerist. Dat doen we al jaren en altijd ter plaatse. We zijn hierbij goed op de hoogte van trends op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau. Het creëren van draagvlak onder belanghebbenden is van essentieel belang voor een effectieve aanpak.

Leisure Leefstijlen
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is door RECRON als een van de weinige bureaus in Nederland gecertificeerd om met de Leisure Leefstijlen te werken (voorheen: ‘RIC-gecertificeerd’). De Leisure Leefstijlen zijn gebaseerd op het BSR®-model van SAMR en lenen zich uitstekend ter onderbouwing van beleid en marketing.

Partners Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
We werken bij complexe vraagstukken graag samen. Onze partners zijn o.a. RECRON, NBTC-NIPO Research, SAMR, ARCADIS en het Mulier Instituut.