De verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal is vitaal In opdracht van MarketingOost, Provincie Overijssel en Vechtdal gemeenten.
Gezonde routenetwerken in Zuid-Holland In opdracht van de Provincie Zuid-Holland.
Economische waarde Natuurgebied De Maashorst In opdracht van de Stichting Maashorst in Uitvoering.
Leisure Leefstijlen wordt Leefstijlvinder Artikel van Jan Jaap Thijs.
Adviestraject toerisme en leefomgeving in balans In opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
Visie Recreatie en Toerisme Noordoost Fryslân In opdracht van de DDFK gemeenten.

onderzoek en advies in recreatie en toerisme

adviesbureau recreatie en toerisme