onderzoek en advies in recreatie en toerisme


opdrachtgevers

KEN UW GAST TRAJECT - Stichting Liniebreed Ondernemen
Leisure Leefstijladvies
Rhenen
Leefstijladvies horecabedrijven
Bezoekersonderzoek Orvelte
Zeeland Recreatieland
Naamsbekendheid- en imago onderzoek Nationaal Park de Heuvelrug
Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Quick scan leisure leefstijlen Leidse Ommelanden
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Visie recreatie en toerisme gemeente Ede
Recreatie expertteam Drenthe
Vitaliteit van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal onderzocht
Leisure Leeftijlen ingezet voor Resort Arcen
Baarle-Nassau leefstijlanalyse
Leisure Leefstijlen ingezet voor vakantiepark Heelderpeel
Ondernemer gezocht voor Biesbosch Xperience
Marktonderzoek Boskerpark
Toeristisch beleidskader Coevorden
Leisure Leefstijlen voor Sauna Drôme Putten
Alphen-Chaam ontwikkelagenda
Leefstijladvies Centre du Lac Pijnacker
Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek
Leisure Leefstijlen voor Sauna Soesterberg
Leisure Leefstijlen voor Camping De Cauberg
Meer beleving voor het Schildmeer in Groningen
Leisure Leefstijlen ingezet voor ASP Adventures
Strategische visie Achterhoek Toerisme 2017-2021
Monitor vrijetijdseconomie gemeente Ermelo
Alphen-Chaam leefstijlanalyse
Rottemeren en Bentwoud optimaliseren groenbeleving met Leisure Leefstijlen
Nieuwe bouwstenen voor toeristisch beleid Landerd
Kansrijke ontwikkelrichtingen in toerisme en recreatie De Ronde Venen
Advies Leefstijlen in Leisure gemeente Hollands Kroon
De Stelling van Amsterdam: Van erfgoedlocatie naar toeristische trekpleister van wereldformaat
Strandbeleving Schouwen-Duiveland
Verblijfsrecreatie in Uitgeest van leisure leefstijlen voorzien
Kleur bekennen op het laagste punt van Nederland
Ondersteuning Oirschots beleid met Leisure Leefstijlen
Strandbeleving Goeree-Overflakkee
Routes en paden – Recreatie Midden-Nederland
Toekomstperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Ontwikkelingskansen Rijk Dommel en Aa
Toolkit voor culturele instellingen in Noord-Holland
Workshop Leefstijlen Kromme Rijn
Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Pilot arrangementontwikkeling Regio Alkmaar
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdseconomie Nuenen c.a.
Bezoekersonderzoek Schiermonnikoog & Ameland
Cultuur verbinden aan toerisme in Noord-Holland Noord
Katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct
Recreatie expertteam Drenthe
Excursie gemeenteraad Goeree-Overflakkee
Toeristisch-recreatieve impuls Schaapskooi Weiteveen
Leefstijlkleuring ondernemingen vrijetijdslandschap Groene Hart West
Grootschalige dagattracties provincie Fryslân. Verkenning naar trends en rol overheid
Heroverweging grootschalige dag- en verblijfsrecreatie Dantumadiel
Trendrapportage Limburg 2013- 2014
Onderzoek verblijfsrecreatie Goeree-Overflakkee
Vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de Stadsregio Rotterdam
Vrijetijdswensen in het rivierengebied
Hoek van Holland: gebiedsontwikkeling leisure en verblijfsrecreatie
Ambitie recreatief medegebruik Hoogheemraadschap van Rijnland
Vrijetijdsbeleid Haaglanden: ondersteuning inhoud en proces
Toeristische visie Regio Alkmaar
Openstelling loont!
Verdienmodellen voor de Groote Peel en Peelvenen
Inventarisatie verblijfsrecreatie in de regio Noord-Veluwe
Bouwstenen leefstijlprofiel Súdwest Fryslân
Marketingplan landgoederen Leek-Roden
Leefstijlanalyse toeristisch-recreatief aanbod Tynaarlo
Leefstijlanalyse toeristisch-recreatief aanbod Noordenveld
WaterReijk Weerribben Wieden. Bouwstenen voor het masterplan
Workshop vraaggericht ontwikkelen Oude Maas
Ontwikkeling buitengebied Pijnacker – Nootdorp
Vrijetijdsambitie Landelijk Strijp Eindhoven
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdsaanbod Land van Wijk en Wouden.
Ontwikkelrichting voor het Fort aan de Buursteeg
Vraaggericht ontwikkelen vrijetijdsaanbod Apeldoorn
Ontwikkelingsagenda toerisme en recreatie gemeente Bunnik
Recreatieve doorontwikkeling Hitland
Leefstijladvies Cacaofabriek Helmond
Beleefbaarheid van de Oude Hollandse Waterlinie
Online training leefstijlen in de praktijk
Behoeftenonderzoek verblijfsrecreatie Fryslân
Leefstijlanalyse Vliegbasis Soesterberg
Perspectief verblijfsrecreatie in Drenthe
Economische waarde van schoon zwemwater
Toeristische potenties van de Afsluitdijk
De Veluwe & de verblijfsrecreatieparadox
De beleving terug in het centrumgebied!
Bezoekersonderzoek Vlieland & Terschelling
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Poppodium Mezz bekent kleur
Regionaal beleidskader recreatie & toerisme Zuidoost Drenthe
Trendrapportage Limburg 2014-2015
Verscherpen toeristisch profiel gemeente Epe
Natuurbeleving door de ogen van leefstijlconsumenten
Masterplan recreatieve routes Venray
Harderwijkse evenementen in (leef)stijl
*Kwaliteitsteam Veluwe*