onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - naamsbekendheid- en imago onderzoek nationaal park de heuvelrug

Naamsbekendheid- en imago onderzoek Nationaal Park de Heuvelrug

Midden in de Randstad, tussen Amsterdam en Utrecht, Amersfoort en Wageningen ligt het op één na grootste bosgebied van Nederland: de Utrechtse Heuvelrug. De provincie Utrecht wil onderzoeken waar de kracht van het gebied ligt met als doel de bekendheid van het gebied te vergroten en het imago te verbeteren.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft de opdracht gekregen om de bekendheid en het imago van de Heuvelrug op dit moment te onderzoeken. Dat gaan we doen op basis van kwantitatief panelonderzoek, deskresearch en diepte interviews met bezoekers op de Heuvelrug. De afgelopen weken is in samenwerking met SAMR een vragenlijst uitgezet onder een representatief panel van Nederlanders. Door de samenwerking met SAMR krijgen we ook inzicht in het Leisure Leefstijl profiel van (potentiele) bezoeker van de Heuvelrug. De uitkomsten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de identiteit en positionering van het Nationaal Park.