onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - visie recreatie en toerisme gemeente ede

Visie recreatie en toerisme gemeente Ede

De vrijetijdseconomie is van groot belang voor de gemeente Ede. Met ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen en 9 miljoen dagbezoekers per jaar is de gemeente een toeristische trekker van formaat. In totaal geven toeristen recreanten zo’n 165 miljoen euro per jaar uit. Toerisme en recreatie vormen dan ook een belangrijke pijler van de economie. Toch is er tot op heden vanuit de gemeente nog geen beleidsvisie opgesteld. Daar komt nu verandering in.

De gemeente Ede gaat in nauwe samenspraak met de toeristische sector een visie opstellen en wordt daarin ondersteund door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Ondernemers en andere betrokkenen worden op verschillende momenten in het proces geraadpleegd. De nieuwe visie gaat zorgen voor een gezamenlijke stip op de horizon en een samenhangende strategie om de sector verder te versterken als belangrijke economische pijler. Als onderdeel van het visietraject zetten we een zogenaamde vitaliteitsscan in voor de dagrecreatieve bedrijven, de hotels en de B&B’s. De kampeer- en bungalowsector is eerder al uitgebreid onder de loep genomen.

In het najaar van 2017 zal de visie naar verwachting worden afgerond.