onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - toeristische visie regio alkmaar

terug naar overzicht

Toeristische visie Regio Alkmaar

De samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar zien de meerwaarde van samenwerking en de urgentie om daar gestalte aan te geven. Daarom werkt de regio samen met ondernemers, overheden, kennisinstellingen en brancheorganisaties in het gebied om tot de toeristische visie te komen. De resultaten hiervan dragen bij aan meer toeristen, die bovendien langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden. De identiteit en het onderscheidende karakter van het gebied ten opzichte van andere regio's in Noord-Holland Noord zijn hierbij belangrijk. Voor de visie zijn tien speerpunten uitgewerkt. Deze visie is door de regio zelf vervolgens vertaald naar een actieprogramma.