onderzoek en advies in recreatie en toerisme


thema's & projecten - vrijetijdseconomie

Zeeland Recreatieland
Naamsbekendheid- en imago onderzoek Nationaal Park de Heuvelrug
Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Visie recreatie en toerisme gemeente Ede
Vitaliteit van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal onderzocht
Baarle-Nassau leefstijlanalyse
Ondernemer gezocht voor Biesbosch Xperience
Toeristisch beleidskader Coevorden
Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek
Meer beleving voor het Schildmeer in Groningen
Strategische visie Achterhoek Toerisme 2017-2021
Monitor vrijetijdseconomie gemeente Ermelo
Advies Leefstijlen in Leisure gemeente Hollands Kroon
Ondersteuning Oirschots beleid met Leisure Leefstijlen
Strandbeleving Goeree-Overflakkee
Routes en paden – Recreatie Midden-Nederland
Toekomstperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Ontwikkelingskansen Rijk Dommel en Aa
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdseconomie Nuenen c.a.
Bezoekersonderzoek Schiermonnikoog & Ameland
Katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct
Toeristisch-recreatieve impuls Schaapskooi Weiteveen
Trendrapportage Limburg 2013- 2014
Vrijetijdsbeleid Haaglanden: ondersteuning inhoud en proces
Toeristische visie Regio Alkmaar
Openstelling loont!
Verdienmodellen voor de Groote Peel en Peelvenen
Marketingplan landgoederen Leek-Roden
Ontwikkelingsagenda toerisme en recreatie gemeente Bunnik
Economische waarde van schoon zwemwater
De Veluwe & de verblijfsrecreatieparadox
Bezoekersonderzoek Vlieland & Terschelling
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Regionaal beleidskader recreatie & toerisme Zuidoost Drenthe
Trendrapportage Limburg 2014-2015
Verscherpen toeristisch profiel gemeente Epe
Masterplan recreatieve routes Venray
Harderwijkse evenementen in (leef)stijl